Vilka är Dina Framgångsfaktorer?

Jag får ofta frågan vilka som är våra framgångsfaktorer, de som också bygger ett attraktivt reputation? Jag skulle framhålla tre, som paradoxalt nog är diffusa för de allra flesta.

• Den UPPLEVDA nivån på din expertis.

• De ’soft’ skills som omsätter din expertis i framgångsrikt handling. Rapporter från Google och LinkedIn pekar på att de står för 85 procent av resultaten.

• Kunskapen om dina buggar som kan stå i vägen för din framgång och hur dessa kan hanteras.

Rapporten om ditt professional reputation är ett unikt dokument som ger dig en totalkoll på dessa framgångsfaktorer och ditt reputation.

Mitt helt övergripande commitment är att det ska vara det viktigaste dokumentet i ditt professionella liv. 

Share: Facebook, Twitter, Google Plus

Leave a Comment: