Upptäcktsresan Reputation Mastery.

Jag är på en spännande upptäcktsresa sedan tio år tillbaka när jag grundade Reputation Mastery konceptet. Metoden är på plats och jag har ord som pionjär och game-changer också i internationella sammanhang som del i mitt professional reputation. Och jag måste erkänna att jag är både ödmjuk och väldigt stolt över det. Konceptet är ett verktyg för de ’early adopters” som vill ta sitt professionella liv till en ny nivå och utmana status quo. De är genuint nyfikna på sin egentliga kapacitet och hur långt den kan ta dem.

Egentligen behöver vi inte fler teorier och modeller, vi behöver bottna i oss själva för att se, införliva och utnyttja våra styrkor och hantera de buggar som kan stå i vägen  för vår framgång. Samtidigt  märker jag att detta är faktorer som vi märkligt nog har en ytterst diffus uppfattning om. Vår professionella omgivning ser detta långt mycket bättre än vad vi själva gör och därför har kunskapen om vårt professional reputation blivit en helt avgörande framgångsfaktor.

Share: Facebook, Twitter, Google Plus

Leave a Comment: