Seth Godin och Reputation Mastery.

Seth Godin är sannolikt en av vår tids mest betydelsefulla resurser för entreprenörer, konsulter, ledare och anställda som strävar efter framgång och han har ett 20-tal best-sellers bakom sig. Han är också den som absolut bäst beskriver den avgörande betydelse vårt professional reputation har och han gör det i tre punkter:

1. Your reputation has as much impact on your life as what you actually do. 

2. The single best way to maintain your reputation is doing things that you’re proud of.

3. Reputation is what people expect us to do next and how we do it.

Jag kan omöjligt se någon enskild strategi med samma påverkan som att arbeta med detta vilket också är skälet varför jag sedan 10 år utvecklat och arbetat med konceptet Reputation Mastery™.

Photo: Jill Greenberg. Används med tillstånd från Seth Godin.


Publicerat

i

av