’Self-awareness’ = ’Other-awareness’

Att vara medveten om vad som motiverar dig och förstå dina framgångsfaktorer och buggar är avgörande för din framgång som ledare, entreprenör eller konsult. Eric Schmidt, tidigare VD på Google sa i en intervju: ”One thing that we’re never good at is seeing ourselves and our strengths as others see them.”

Andra känner oss helt enkelt bäst och det visar sig att personer med en bra självinsikt tar smartare beslut och är mer framgångsrika. Det kanske är dags att ersätta begreppet ’self-awareness’ med ’other-awareness’ som sätter strålkastarljuset på styrkan i vårt reputation.

Ett framgångsrikt ledarskap bygger till stora delar på just en självmedvetenhet (self-awareness = other-awareness). Detta gör reputation till också ett avgörande ledarskapsverktyg som borde ingå i de främsta ledarskapsprogrammen.


Publicerat

i

av