Reputation – Hörnstenen i Ditt Professionella Erbjudande. 

Jag möter många som söker nya vägar för att visa vilket värde man kan tillföra. Det jag insett är att kärnan i Reputation Mastery är att göra professional reputation till hörnstenen i vårt professionella erbjudande. Och då pratar jag inte bara om marknadsföring, utan framför allt om en professionell utveckling där de framgångsfaktorer som bygger vårt reputation genomsyrar allt i vårt agerande.

I mitt arbete med professional reputation har jag det stora privilegiet att få arbeta med modiga och nyfikna personer som är verkliga game-changers utan att de egentligen är medvetna om det. De befinner sig i ett konstant tillstånd av beta där handling och att våga testa är i fokus. De har inte bara ett jobb eller ett uppdrag utan ett angreppssätt där deras reputation är deras viktigaste tillgång.

Share: Facebook, Twitter, Google Plus

Leave a Comment: