I Gott Sällskap Med Gary Vaynerchuck 

Igår skrev den spännande entreprenören och investeraren Gary Vaynerchuck följande på LinkedIn:

”Soft-skills are the emerging superpowers of business”.

Jag väljer att kalla dem för framgångsfaktorer och de bör tillsammans med den upplevda nivån på din expertis vara hörnstenen i ditt professionella erbjudande. Eller som Gary också uttryckte det:

”Reputation is the ultimate currency”.

Det känns som att jag befinner mig i ett gott sällskap.

Share: Facebook, Twitter, Google Plus

Leave a Comment: