Har Vi Missuppfattat Personal Branding?

För 25 år sedan skrev Tom Peters artikeln ”A Brand Called You” som startade hela vågen kring personliga varumärken. Men, har vi missuppfattat artikeln? Tom säger så här:

”My biggest problem with the reaction to ‘The Brand Called You’ article is the number of people who have taken it as a self-promotion piece, and I just despise it.”

För mig handlar allt om hur vi agerar, något som så starkt avspeglar sig i och bygger vårt reputation. Tom satte verkligen fingret på det när han skrev att: ”Excellence is not an ambition, it’s the next five minutes”

Hörnstenen i vårt professionella erbjudande handlar alltid om hur vi agerar och hur det upplevs. Det är här vi bygger ett attraktivt reputation.

Share: Facebook, Twitter, Google Plus

Leave a Comment: