Den Viktigaste Kompetensen 2023

Allt tyder på att den viktigaste kompetensen 2023 är de framgångsfaktorer som omsätter din expertis i framgångsrik handling. 

Carnegie Institute of Technology undersökte vad som skapade framgång bland tekniska konsulter och kom fram till att 85% handlade om de faktorer som omsätter expertisen i framgångsrik handling.

Samma siffror har presenteras i rapporten från Google, LinkedIn och World Economic Forum. Det är utan tvekan den viktigaste kompetensen 2023 och trots det är den diffus för de flesta.

Analysen av ditt reputation är ett unikt verktyg som ger dig full kunskap om dina avgörande framgångsfaktorer. Samtidigt får du kunskap om hur nivån på din expertis uppfattas och insikt i de buggar som kan stå i vägen för din framgång. Din omgivning börjar inse vad man kan förvänta sig att du kan åstadkomma