De magiska ögonblicken.

När jag ger feedback på en individs reputation så ser jag vilken ögonblickligt positiv påverkan som det har. Ofta tar det 2-3 veckor innan man fullt ut integrerat sina styrkor i sitt agerande. Sedan blir det, som många uttrycker det, ett näst intill magiskt avstamp. Många tar på sig en ny professionell kostym och får modet att agera på en ny nivå.

Din Reputation Resumé visar i olika sammanställningar en totalbild av alla de nyckelfaktorer som bygger ditt reputation. Min genomgående erfarenhet efter att ha arbetat med ca 1400 individers reputation är att vi är vida mer kompetenta än vi inser. Andra ser det helt enkelt långt bättre än vi själva.

Det som har tagit oss hit är nödvändigtvis det som tar oss vidare och därför vill jag skapa ett nytt angreppssätt för att nå dit du vill. Vi behöver tänka och agera på nya sätt. Seth Godin mångfaldig bestseller och marknadsföringsikon skrev att: 

“Your reputation has the same impact on your life as what you actually do”.

Låt oss fullt ut ta till oss den insikten.

——

Photo: Jill Greenberg. Publiceras med tillstånd av Seth Godin


Publicerat

i

av