De Avgörande Ögonblicken

Någon eller några gånger under sin livstid snubblar de flesta av oss över något som är. så intressant att det suger tag i en och man bara känner att man måste utforska det vidare. Du vet de här livsavgörande ögonblicken som slungar iväg dig och ditt professionella liv i en helt ny riktning som du alls inte planerat för.

När det hände mig för drygt 10 år sedan har det tagit mig på en spännande upptäcktsresa inom området professional reputation. Det har medfört många hissnande upptäckter och aha-upplevelser och det som fascinerar mig är den enorma och till stora delar outnyttjade potential som finns i ditt reputation. 

Jag vill inspirera dig till att se, ta till dig och nyttja de gränslösa möjligheter som öppnas upp. Jag är övertygad om att denna insikt har potentialen att kunna förändra ditt professionella liv.

Share: Facebook, Twitter, Google Plus

Leave a Comment: