Buggar som Framgångsfaktor

Att prata om styrkor och svagheter polariser egentligen bara vår kompetens och tillför det verkligen något? Är det dags att göra buggar till en framgångsfaktor?

För fyra år sedan tog jag bort begreppet svagheter ur mitt vokabulär och ersatte det med buggar. När man släpper något nytt, då är det alltid i en beta-version och då finns det naturligtvis buggar. Sedan uppdaterar man efter hand med något excellent som mål. Det är precis på samma sätt för dig och mig. När vi rör oss framåt, gör något nytt, då finns det buggar de är naturliga och kan uppdateras på olika sätt.

Om jag ser i mina analyser att det helt saknas buggar, då blir jag lite orolig. Vågar vi inte agera på nya sätt, ta till oss det nya? Idag betraktar jag buggar som naturliga och en del i framgången.

Men, hur ser jag då på begreppet styrkor? För mig är de vara så mycket mer än vi normalt lägger i begreppet varför jag hellre kallar dem för framgångsfaktorer. De täcker  allt från den upplevda nivån på din expertis till de soft skills som genererar 85 % av resultaten.

Vill du ha koll på både dina buggar och framgångsfaktorer, då är kunskapen om ditt reputation det exklusiva som gör dig unik.


Publicerat

i

av